حصیری
نمدی
مبلمان و میز

مبلمان صنایع فرش و موکت بابل، (نساج پلیمر بابلسر) با کیفیتی مثال زدنی و مقاومت بالای این مبلمان در برابر سرما و گرما، برف و باران و نور مستقیم آفتاب و همچنین با بکارگیری از رنگ های UV توانسته در شرایط بد آب و

هوایی هم در هوای آزاد قرار بگیرد و رنگ خود را به هیج وجه از دست ندهد.

در همین راستا انعطاف پذیری صندلی های تیکا و ویژگی نشکن بودن آن در مقابل فشار بالا،(( برند babol )) توانسته توانایی بالای این شرکت در زمینه استفاده از پلیمر های مهندسی را نشان بدهد.


جلب رضایت مشتری اولین هدف ماست… 

مبلمان صنایع فرش و موکت بابل،

(نساج پلیمر بابلسر) با کیفیتی مثال زدنی و مقاومت بالای این مبلمان در برابر سرما و گرما، برف و باران و نور مستقیم آفتاب و همچنین با بکارگیری از رنگ های UV توانسته در شرایط بد آب وهوایی هم در هوای آزاد قرار بگیرد و رنگ خود را به هیج وجه از دست ندهد.

در همین راستا انعطاف پذیری صندلی های تیکا و ویژگی نشکن بودن آن در مقابل فشار بالا،(( برند babol )) توانسته توانایی بالای این شرکت در زمینه استفاده از پلیمر های مهندسی را نشان بدهد.


جلب رضایت مشتری اولین هدف ماست…