• ??? ???? ? ??????? ?? ???? ????? ? ????? ???? ????????? ????? ???? ???? ????? ????????? ????? ????? ?????27 ?????? ????? ??? ??????? ???????? ????? ????? ?????? ???? ??? ?????? ?? ?? ???? ????????? ???? ????? ??? ? ???? ???? ????? ??????? ???

      ?

    ?

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *