نمایشگاه فرش وموکت بابل

ضمن تشكر و قدردانى از مردم محترم و مهمان نواز آذربايجان بخصوص مردم عزيز تبريز بدينوسيله اعلام ميشود امروز27 تیرماه دومين روز برگزارى نمايشگاه تبريز پلاست ميباشد مقدم شما عزيزان را به غرفه كارخانجات شركت صناي…

نمایشگاه فرش و موکت بابل

طراحى غرفه شركت صنايع فرش و موكت بابل در نمايشگاه تجهيزات استخر تهران اين نمايشگاه فردا 20 تیر ماه ساعت ده صبح به اميد حق در نمايشگاه بين المللى تهران واقع در اتوبان چمران افتتاح ميشود 🏊🏻🏊🏻 باعث افتخار ماست ميزبان شما عزيزان…