ساعت کاری فروشگاه های بابل کارپت

شنبه تا پنجشنبه : 8 صبح الی 10 شب

جمعه و روزهای تعطیل : 10 صبح الی 10 شب

فروشگاه تهران


تهران، کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، نبش خیابان52

 0113505 (داخلی 3)

09397784662

فروشگاه بابل


بابل، کیلومتر 12 جاده بابل به بابلسر، هادی شهر

 0113505 (داخلی 4)

09333164484

فروشگاه نور


نور، کیلومتر 5 جاده ایزدشهر به نور، رو‌به روی جنگل نور

0113505 (داخلی 6)

09933192715

 

کارخانه


بابل، کیلومتر 7 جاده بابل به بابلسر، شرکت صنایع فرش و موکت بابل

 0113505

09303870437