فروشگاه

فروشگاه شرکت صنایع فرش و موکت بابل

آدرس: کیلومتر 12 جاده بابل به بابلسر _ بعد از هادی شهر فروشگاه مرکزی شرکت صنایع فرش و موکت بابل
شماره:01135372990_01135372991_01135372610

کارخانه

تلفن فروش اینترنتی : 01132381171
شماره تلگرام: 09303870437
تلفن کارخانه :01132382174
تلفن واحد فروش محصولات خودرویی:
01132381543_01132381503_01132383579
تلفن واحد فروش محصولات غیر خودرویی (خانگی) :
01132381883_01132381884
فکس:01132382171
آدرس کارخانه: بابل کیلومتر 7 جاده بابل به بابلسر شرکت صنایع فرش و موکت بابل

فرش موکت بابل.شعبه تهران

نمایشگاه و فروشگاه شرکت صنایع فرش و موکت بابل.شعبه تهران

آدرس: کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ایران خودرو لاین کندرو شمالی نرسیده به شهر فرش پلاک 467

شماره تماس 25-02144199823
تلگرام: 09018625846