مبل نمدی:

توليد مبلمان نمدى يكى از افتخارات كارخانجات شركت صنايع فرش و موكت بابل ميباشد 🌴🌸🌴 توليدكنندگان اين محصول در دنيا بسيار محدود ميباشند 🌺🌸

اين محصول هم اكنون در فروشگاههاى بابل كارپت در محل يكى از سايتهاى كارخانه در جاده بابل به بابلسر و تهران جاده مخصوص كيلومتر ١٥ نبش پنجاه و دوم موجود ميباشد