جعبه ابزار یاشیک

در چهار مدل مختلف و با رنگبندی متنوع ساخته شده در شرکت صنایع نساج  پلیمربابل