روپله اى

هاى توليد شده در كارخانجات شركت صنايع فرش و موكت بابل با كيفيتى عالى و در طرحها و رنگهاى بسيار متنوع براى بيرون و درون خانه شما توليد ميشود.