صندلى طبى تيكا:

صتدلی تیکا با كيفيتى ناب و رنگبندى متنوع براى درون و بيرون خانه و ويلا و محيطهاى كارى ، غرفه ها ، ادارى و باغى بسيار مناسب است و با توجه به اينكه زير پايه هاى اين صندلى قطعه استانداردى نصب شده روى سنگ و سراميك از خاصيت ترمز برخوردار ميباشد . اين محصول در مقابل نور آفتاب بسيار مقاوم ميباشد و با توجه اينكه در توليد اين محصول از مواد اوليه صددرصد استاندارد استفاده ميشود در مقابل ضربه و شكستن بسيار مقاوم ميباشد