قایق اسباب بازی 

ساخته شده در صنایع فرش و موکت-نساج پلیمر بابل

از این محصول میشود به عنوان قایق بازی و یا بعنوان گلدان های تزئینی کوچک استفاده کرد