.

لازم به ذکر است که ارسال این محصول به دلیل اینکه باید طرح مورد نظر شما بر روی پادری چاپ شود، حدودا یک هفته بعد از ثبت سفارش ارسال میگردد. 

.