لازم به ذکر است که ارسال این محصول به دلیل اینکه باید طرح مورد نظر شما بر روی پادری چاپ شود حدودا یک هفته بعد از ثبت سفارش ارسال میگردد.